KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]

Szanowni Państwo!


Jesienią ubiegłego roku zorganizowaliśmy pierwszą z cyklu sesji pod wspólnym hasłem

"Szlakiem czynnej ochrony przyrody"

Na terenie Ziemi Lubuskiej i Pomorza obejrzeliśmy kilkanaście obiektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, mogących być przykładem do naśladowania i upowszechnienia. Druga sesja z tego cyklu odbędzie się w dniach 24-27 maja. Tym razem odwiedzimy kilkanaście obiektów w Polsce południowo - zachodniej - na terenie Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska, Karkonoszy, Gór Izerskich i Gór Stołowych. Założeniem naszym jest, by prezentacja każdego przedsięwzięcia objęła również szczegóły jego przygotowania, organizacji i finansowania.

Ramowy program sesji (może jeszcze ulec pewnym zmianom) jest następujący:

Dzień 1, sobota 24 maja

9.00 - Owczary - Czynna ochrona chwastów polnych. Ochrona tradycyjnych odmian drzew owocowych. Prezentacja założeń projektu i pierwszych działań
10.00 - Przejazd Owczary - Przemków
12.30 - Przemkowski Park Krajobrazowy - ochrona Bagien Przemkowskich - regulacja stosunków
wodnych, koszenie i wypas, kotłownia na biomasę, gospodarka stawowa a ochrona przyrody,
15.00 - Obiad w gospodarstwie agroturystycznym
16.00 - Przemkowski Park Krajobrazowy - ochrona wrzosowisk, ochrona cietrzewia,
19.30 - Kolacja "Pod Dębem" w Piotrowicach
20.30 - Przejazd do Ośrodka Edukacyjnego w Myśliborzu k. Jawora (Park Krajobrazowy Chełmy)
21.30 - Wieczorne wyjście na popielice
23.30 - Nocleg

Dzień 2, niedziela, 25 maja

6.15 - Pobudka
6.30 - Poranny spacer do Wąwozu Myśliborskiego
8.00 - Śniadanie
9.00 - Czynna ochrona łąk trzęślicowych w Parku Krajobrazowym Chełmy
10.30 - Góry Kaczawskie: Rekultywacja wyrobisk kamieniołomów oraz innych obiektów poprzemysłowych a ochrona przyrody
13.00 - Przejazd Góry Kaczawskie - Hala Izerska.
14.30 - Hala Izerska. Obiad w Chatce Górzystów. Czynna ochrona torfowisk izerskich. Program ochrony kuraków w Karkonoszach i Górach Izerskich.
17.30 - Czynna ochrona przyrody w dolinie Pijawnika pod Jelenią Górą
19.00 - Kolacja. Nocleg w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.
20.00 - Zwiedzanie LBG w Kostrzycy

Dzień 3, poniedziałek 26 maja

8.00 - Śniadanie
9.00 - Czynna ochrona w Karkonoskim Parku Narodowym. Przebudowa drzewostanów, ochrona torfowisk wysokogórskich, restytucja jodły. W trakcie obiad.
20.00 - Nocleg w LBG w Kostrzycy

Dzień 4, wtorek 27 maja

7.00 - Śniadanie
8.00 - Wyjazd do Kudowy
10.00 - Park Narodowy Gór Stołowych - przejścia dla żab i ochrona łąk
13.00 - Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze obiad w dolinie Baryczy.
Menu: Rosół z kury zielononóżki
Ekokarp ze Stawów Milickich
Perspektywy wdrożenia programu rolnośrodowiskowego w Dolinie Baryczy
ok. 18.30 - w Świebodzinie
ok. 21.00 - w Owczarach

W sobotę 24.05 autokar wyjedzie ze Świebodzina o godz. 7.00, o godz. 8.00 zatrzyma się w Rzepinie przy dworcu PKP i przyjedzie do Owczar o godz. 8.20. O godz. 11.15 autokar zatrzyma się w Zielonej Górze przed dworcem PKP. We wtorek (27 maja) autokar zatrzyma się w Zielonej Górze o godz. 18.30, w Świebodzinie o godz. 19.30, w Rzepinie o godz. 20.30 i do Owczar dojedzie o godz. 21.00. [Zobacz rozkład PKP]
Koszt udziału w sesji obejmuje: przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi (standard schroniskowy), przewodnictwo, wstępy do obiektów oraz materiały i wynosi 280 zł dla członków Klubu (zapisanych do dnia 2 kwietnia) i 380 zł dla pozostałych osób.
W Owczarach zapewniamy bezpłatny nocleg z piątku na sobotę oraz z wtorku na środę, a także możliwość pozostawienia samochodu na czas trwania wycieczki.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja. W tym czasie na adres Klubu, na załączonym druku należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. Po otrzymaniu wpłaty wyślemy Państwu, jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, fakturę.


Zgłoszenie uczestnictwa w objazdowej sesji warsztatowej
SZLAKIEM CZYNNEJ OCHRONY PRZYRODY 24-27 maja 2003


Imię i nazwisko ............................................................................................................. Członek Klubu -- tak/nie

Adres........................................................................................................................................................................

Tel. .................................................................. email ..............................................................................................

Należność w kwocie ............................... zł wpłacono na konto Klubu w dniu .....................................................

Fakturę proszę wystawić dla: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Upoważniamy Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu

podpis