KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach:

Modelowe rozwiązania sytuacji konfliktowych wywoływanych przez działalność bobrów


Rozmiar: 15217 bajtów
które odbędą się w dniu 5 listopada 2003 (środa) w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach . Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych skutecznym rozwiązywaniem problemów między człowiekiem a bobrami, m.in.: przedstawicielami służb ochrony przyrody, służb utrzymania dróg i trakcji kolejowych, leśników, właścicieli i zarządzających stawami, rolników, przedstawicieli zarządzających urządzeniami i szlakami wodnymi, etc.. Zapraszamy także wszystkich innych zainteresowanych tematem.

Umiejętności i wiadomości zdobyte na warsztatach pozwolą m.in. na:
- nowoczesne szacowanie rozmiaru szkód wraz z uwzględnieniem wpływu bobrów na środowisko i gospodarkę człowieka,
- prowadzenie podstawowego monitoringu populacji bobrów i ich wpływu na środowisko
- wstępne projektowanie rozwiązań konfliktów między człowiekiem a bobrami,

Prowadzący dr Andrzej Czech, Uniwersytet Jagielloński i Natural Systems

Program warsztatów:

Wtorek, 4 listopada

Od. 18.00 - rejestracja uczestników
19.00 - kolacja

Środa, 5 listopada

Od. 7.30 - rejestracja uczestników
8.00 - śniadanie
9.00 - sesja I: Założenia projektu "Minimalizowanie konfliktów między ludźmi a bobrami w Polsce", rozwiązywanie konfliktów z bobrami nowoczesne podejście, wpływ bobrów na środowisko w Polsce, oszukiwanie bobrów
13.00 - obiad
14.00 - sesja II: Planowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych, zasady instalacji urządzeń zmniejszających szkody powodowane przez bobry
17.00 - konsultacje indywidualne
18.00 - kolacja

Miejsce: Warsztaty odbędą się w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach koło Górzycy,
tel. (095) 7591220, email: owczary@lkp.org.pl. Owczary leżą przy trasie Kostrzyn n. Odrą - Słubice, 10 km południe od Kostrzyna.


Dojazd: dojazd samochodem z Kostrzyna nad Odrą, Rzepina lub Słubic Dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa z Kostrzyna nad Odrą i Słubic. Ponadto możliwość dojazdu pociągiem do Stacji Górzyca (trasa Rzepin - Kostrzyn nad Odrą - Szczecin) i dalej pieszo 1,5 km do Owczar.

Koszty:
Koszt warsztatu wynosi 150 zł od osoby. W cenie nocleg w Stacji oraz wyżywienie. Dla osób nie korzystających z noclegu cena wynosi 120 zł Odpowiednią kwotę należy wpłacić do dnia 1 listopada 2003 na konto Klubu Przyrodników: WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
Równocześnie należy przesłać załączoną kartę zgłoszenia na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

Dodatkowe informacje: Andrzej Jermaczek, tel. 06828236, email: lkp@lkp.org.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w sesji warsztatowej "Modelowe rozwiązania sytuacji konfliktowych wywoływanych przez działalność bobrów" - Owczary, 5 listopada 2003
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe: ...................................................................... e-mail .........................................
Proszę zaznaczyć odpowiednie kratki:
Ł 150 zł - Udział w warsztacie (w tym posiłki wg programu, nocleg 4/5 października)
Ł 120 zł - Udział bez noclegu
Zaznaczoną kwotę należy wpłacić na konto Klubu Przyrodników:
BZ WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

Kwotę ...................... zł wpłacono dnia ........................ Fakturę proszę wystawić dla: ............................

.............................................................................................. NIP ............................................................
Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

Uwagi: .......................................................................................................................................
podpis

Proszę wysłać pocztą na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin lub emailem na adres: lkp@lkp.org.pl