KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 10901593 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach:

Modelowe rozwiązania sytuacji konfliktowych wywoływanych przez działalność bobrów


które odbędą się w dniu 13 listopada 2003 (czwartek) w sali wykładowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Zarząd Główny, ul. Sławkowska 26a, w Krakowie. Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych skutecznym rozwiązywaniem problemów między człowiekiem a bobrami, m.in.: przedstawicielami służb ochrony przyrody, służb utrzymania dróg i trakcji kolejowych, leśników, właścicieli i zarządzających stawami, rolników, przedstawicieli zarządzających urządzeniami i szlakami wodnymi, etc.. Zapraszamy także wszystkich innych zainteresowanych tematem.

Umiejętności i wiadomości zdobyte na warsztatach pozwolą m.in. na:
- nowoczesne szacowanie rozmiaru szkód wraz z uwzględnieniem wpływu bobrów na środowisko i gospodarkę człowieka,
- prowadzenie podstawowego monitoringu populacji bobrów i ich wpływu na środowisko
- wstępne projektowanie rozwiązań konfliktów między człowiekiem a bobrami,

Prowadzący dr Andrzej Czech, Uniwersytet Jagielloński i Natural Systems

Program warsztatów:

Czwartek, 13 listopada


Od 8.00 - rejestracja uczestników
9.00 - sesja I: Założenia projektu "Minimalizowanie konfliktów między ludźmi a bobrami w Polsce", rozwiązywanie konfliktów z bobrami nowoczesne podejście, wpływ bobrów na środowisko w Polsce, oszukiwanie bobrów
13.00 - obiad
14.00 - sesja II: Planowanie rozwiązań sytuacji konfliktowych, zasady instalacji urządzeń zmniejszających szkody powodowane przez bobry
17.00 - konsultacje indywidualne
18.00 - kolacja

Miejsce: Warsztaty odbędą się w sali wykładowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Zarząd Główny, ul. Sławkowska 26a, w Krakowie.


Koszty: Koszt warsztatu wynosi 190 zł od osoby. W cenie nocleg z 13/14 listopada oraz wyżywienie. Dla osób nie korzystających z noclegu cena wynosi 120 zł. Odpowiednią kwotę należy wpłacić do 9 listopada 2003 na konto Klubu Przyrodników: WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

Dodatkowe informacje: Andrzej Czech, tel. 0601912965, e-mail: czech@bobry.plZgłoszenie uczestnictwa w sesji warsztatowej "Modelowe rozwiązania sytuacji konfliktowych wywoływanych przez działalność bobrów" - Kraków, 13 listopada 2003
Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe: ...................................................................... e-mail .........................................
Proszę zaznaczyć odpowiednie kratki:
Ł 190 zł - Udział w warsztacie (w tym posiłki wg programu, nocleg 13/14 listopada)
Ł 120 zł - Udział bez noclegu
Ł 80 zł - Dodatkowy nocleg 12/13 listopada

Zaznaczoną kwotę należy wpłacić na konto Klubu Przyrodników:
BZ WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348

Kwotę ...................... zł wpłacono dnia ........................ Fakturę proszę wystawić dla: ............................

.............................................................................................. NIP ............................................................
Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu

Uwagi: .......................................................................................................................................
podpis

Proszę wysłać pocztą na adres: Andrzej Czech, Natural Systems, ul. Czapińskiego 3/311, 30-048 Kraków lub emailem na adres: czech@bobry.pl