KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


Szanowni Państwo!

W dniach 3 - 6 kwietnia 2003 (czwartek - niedziela) w Łagowie Lubuskim organizujemy polsko - niemiecką konferencję na temat:

Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce
i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka


Zasadniczym celem spotkania jest prezentacja stanu zaawansowania prac nad programem Natura 2000 po obu stronach granicy, wskazanie najważniejszych obiektów zakwalifikowanych bądź proponowanych do programów, wymiana doświadczeń dotyczących różnych etapów ich planowania i wdrażania. Polska, jako kraj kandydujący do Unii Europejskiej, obecnie przygotowuje program Natura 2000, zaczyna wdrażać pilotażowe programy rolnośrodowiskowe. W Niemczech programy te są już wdrażane na większą skalę. Mimo różnego zaawansowania obu krajów, jesteśmy przekonani, że spotkanie może być interesujące i korzystne dla obu stron. W obszarze pogranicza polsko niemieckiego istotne jest stworzenie spójnego, transgranicznego systemu ochrony przyrody, szansę jego stworzenia daje program Natura 2000. Aby tego dokonać niezbędna jest jednak wymiana informacji i doświadczeń.
Adresatem spotkania są wszyscy uczestniczący i zainteresowani aktywnym uczestnictwem w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz wdrażaniem programów rolnośrodowiskowych w Niemczech i w Polsce, polskimi i niemieckimi obszarami Natury 2000 oraz zasadami funkcjonowania programu Natura 2000 i programami rolnośrodowiskowymi w obu krajach - kryteriami delimitacji granic, zasadami wdrażania, funkcjonowania i monitoringu.

Czwartek, 3 kwietnia

Od 17.00 · Przyjmowanie uczestników

19.00 · Kolacja
20.00 · Obszary Natury 2000 we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce - pokazy przeźroczy

Piątek, 4 kwietnia

Od. 7.30 · Przyjmowanie uczestników

8.30 · Śniadanie
9.45 - Otwarcie sesji
10.00
 • Maciej Trzeciak - Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim - szanse i problemy.
 • Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk - Projekt sieci Natura 2000 w województwie lubuskim
 • Małgorzata Kistowska, Mariusz Kistowski - Stan zaawansowania wdrożenia sieci Natura 2000 i programu rolnośrodowiskowego w województwie pomorskim 12.15 · Przerwa
  12.30
 • Krzysztof Klimaszewski (Departament Ochrony Przyrody MŚ) - Koncepcja przyszłego zarządzania obszarami Natura 2000 w Polsce. Przewidywana struktura planu ochrony obszaru Natura 2000.
  13.15 - Obiad
  14.00
 • Jeroen Kuiper - Obszary Natura 2000 w Brandenburgii
 • Andreas Fischer System obszarów chronionych Natura 2000 na terenie Środkowego Nadodrza w Brandenburgii - planowanie, wdrożenie i potrzeba działań w przyszłości.
  15.15 - Przerwa
  15.30
 • Anna Liro - Wdrażanie programów rolnośrodowiskowch w Polsce - stan i perspektywy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Perspektywy wdrożenia programu rolnośrodowiskowego w województwie zachodniopomorskim
 • Bernard Świderski - Program rolnośrodowiskowy w województwie lubuskim
  17.30· Przerwa
  18.00
 • Peter Torkler - Przykłady wdrażania i finansowania programów rolnośrodowiskowych we wschodnich Niemczech
 • Tom Kirschey - Finansowanie Natury 2000 - programy pomocowe dla rolnictwa
  19.15 Kolacja
  20.00 · Ognisko, spotkanie towarzyskie

  Sobota, 5 kwietnia

  8.00 · Śniadanie
  9.00
 • Dorota Chmielowiec, Andrzej Ruszlewicz - Program ochrony walorów przyrodniczych przestrzeni rolniczej Obszaru Przyrodniczo Wrażliwego Dolina Baryczy
 • Andrzej Jermaczek - Projekt programu rolnośrodowiskowego dla obszaru Ujście Warty
 • Zbigniew Osadowski - Program Natura 2000 szansą dla ochrony przyrody dorzecza Parsęty
  11.00 · Przerwa
  11.30
 • Fritz Brozio - Realizacja ramowych rządowych projektów ochrony przyrody na obszarach FFH - przykład - obszary stawów rybnych
 • Ulrich Schröder - Użytkowanie gruntów i ochrona przyrody w Puszczy Łużyckiej w oparciu o system ochrony obszarów wielkopowierzchniowych Natura 2000
 • Christian Schleyer, Lutz Laschewski - Wsparcie rolnictwa na obszarach FFH w myśl artykułu 16 Zarządzenia EG Nr. 1257/1999 - kilka aktualnych obserwacji
  13.30 · Obiad
  14.30
 • Piotr Nieznański - Identyfikacja potencjalnych obszarów Natura 2000 w Dolinie Odry
 • Paweł Pawlaczyk - Przyrodnicze walory przestrzeni rolniczej Polski zachodniej i północno-zachodniej i możliwości ich ochrony w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego
 • Andrzej Jermaczek - Ochrona muraw kserotermicznych nad środkową i dolną Odrą - możliwości współpracy transgranicznej
  16.00 · Przerwa
  16.30 · Dyskusja i wnioski końcowe
  18.00 · Kolacja
  19.00 · Obszary Natury 2000 we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce pokazy przeźroczy

  Niedziela, 1 kwietnia

  8.00 · Śniadanie
  9.00 · Wycieczka terenowa (obszary Natura 2000 na Ziemi Lubuskiej Ujście Warty, Dolina Odry, Doliny Pliszki i Ilanki)
  14.00 · Powrót z wycieczki, obiad

  Wszystkich uczestników obowiązuje nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca wypełnionej karty zgłoszenia (odrębnej dla każdej zgłaszanej osoby) oraz dokonanie na konto Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348 lub do kasy Klubu opłaty za uczestnictwo. Na przelewie proszę zaznaczyć "sesja 3-6 kwietnia". W ciągu 7 dni od otrzymania karty zgłoszenia i wpłaty prześlemy Państwu fakturę, warunkiem przyjęcia zgłoszenia i wystawienia faktury jest jednak wpłynięcie należności na nasze konto. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe (dysponujemy około 80 miejscami) zastrzegamy, że w przypadku dużego zainteresowania spotkaniem przyjmiemy tylko osoby, które w terminie dopełnią formalności. Po 25 marca zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (683828236) lub e-mailowym (lkp@lkp.org.pl) możliwości przyjęcia.
  Koszt uczestnictwa w sesji jest zróżnicowany, uzależniony od tego, czy jesteście Państwo autorami referatów, członkami Klubu Przyrodników, od pory przyjazdu, rodzaju rezerwowanego noclegu i ilości zarezerwowanych posiłków. Zryczałtowane ceny noclegów, posiłków oraz wpisowego i opłaty za udział w wycieczce podano na karcie zgłoszenia. Autorów referatów nie obowiązują żadne opłaty, jednak prosimy ich także o wypełnienie karty zgłoszenia i w miarę możności zaznaczenie rezerwowanych noclegów i posiłków.
  Sesja odbędzie się w Łagowie Lubuskim, w Ośrodku "Leśnik". Noclegi rezerwujemy w Ośrodku "Leśnik" oraz sąsiednich Ośrodkach. Proponujemy Państwu kilka kategorii noclegów różniących się standardem i ceną. W przypadku dużego zainteresowania sesją i wcześniejszego wyczerpania jakiejś kategorii noclegów będziemy Państwu telefonicznie lub pocztą elektroniczną proponować inne rozwiązania - nocleg w innej kategorii lub w sąsiednim ośrodku. Uczestników będziemy przyjmować w czwartek 3 kwietnia od godz. 17.00 do 22.00 oraz w piątek 4 kwietnia od godz. 8.00. Biuro sesji mieścić się będzie w recepcji Ośrodka Leśnik. Do Łagowa można dojechać własnym samochodem lub autobusem PKS ze Świebodzina (informacja o odjazdach autobusów w Świebodzinie - 68 3822693). Zapraszamy do przywiezienia i prezentacji w czwartkowy lub sobotnni wieczór własnych zestawów przeźroczy dotyczących obiektów zgłoszonych lub projektowanych do sieci Natura 2000. Tytuł prezentacji prosimy wpisać w rubryce uwagi na karcie zgłoszenia

  Serdecznie zapraszamy!


  Zgłoszenie uczestnictwa w sesji Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka
  organizowanej przez Klub Przyrodników, w Łagowie Lubuskim. w dniach 3 - 6 kwietnia 2003


  Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................

  Adres: ................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................

  Telefony kontaktowe: ....................... e-mail .....................

  Proszę o zarezerwowanie następujących świadczeń:

  NOCLEGI:

  Pokój 1 os. z łazienką 3/4.04 (70 zł) # 4/5.04 (70 zł) # 5/6.04. (70 zł) #
  Pokój 2(3) os. z łazienką 3/4.04 (50 zł) # 4/5.04 (50 zł) # 5/6.04 (50 zł) #
  Pokój 2(3) os. bez łazienki 3/4.04 (30 zł) # 4/5.04 (30 zł) # 5/6.04 (30 zł) #

  WYŻYWIENIE: 3.04 kolacja (10 zł) #

  4.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # kolacja (10 zł) #

  5.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # kolacja (10 zł) #

  6.04 śniadanie (10 zł) # obiad (16 zł) # Pos. wegeteriańskie #

  WYCIECZKA: (30 zł) # WPISOWE: Tak (100 zł) # Nie (autor) # Czł. Klubu (50 zł) #

  Ostateczną kwotę będącą sumą zakreślonych powyżej opłat za noclegi, wyżywienie i wycieczkę oraz wpisowego prosimy wpisać poniżej.

  Łączna kwota opłaty wynosząca ................. zł wpłacona została przelewem dnia ............. na konto Klubu Przyrodników w Banku Zachodnim WBK S.A. oddz. Świebodzin, nr 57 10901593 0000 0000 5901 5348 #
  gotówką do kasy Klubu #

  Fakturę za udział w sesji proszę wystawić dla: .......................................................................................................

  ............................................................................................................. NIP.............................................................

  Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu


  Uwagi ..........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................

  podpis