KLUB PRZYRODNIKÓW

(dawniej Lubuski Klub Przyrodników)
66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
email: lkp@lkp.org.pl

Rozmiar: 8664 bajtówSzanowni Państwo!

W dniach 4 i 5 kwietnia 2003 (piątek, sobota) w Łagowie Lubuskim organizujemy polsko - niemiecką konferencję na temat:

"Program Natura 2000 oraz programy rolnośrodowiskowe w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech - planowanie, wdrażanie, teoria i praktyka"

Zasadniczym celem spotkania jest prezentacja stanu zaawansowania prac nad programem Natura 2000 po obu stronach granicy, wskazanie najważniejszych obiektów zakwalifikowanycb bądź proponowanych do programów, wymiana doświadczeń dotyczących różnych etapów ich planowania i wdrażania. Polska, jako kraj kandydujący do Unii Europejskiej, obecnie przygotowuje program Natura 2000, zaczyna wdrażać pilotażowe programy rolnośrodowiskowe. W Niemczech programy te są już wdrażane na większą skalę. Mimo różnego zaawansowania obu krajów, jesteśmy przekonani, że spotkanie może być interesujące i korzystne dla obu stron. W obszarze pogranicza polsko niemieckiego istotne jest stworzenie spójnego, transgranicznego systemu ochrony przyrody, szansą jego stworzenia daje program Natura 2000. Aby tego dokonać niezbędna jest jednak wymiana informacji i doświadczeń.
Adresatem spotkania są wszyscy uczestniczący i zainteresowani aktywnym uczestnictwem w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz wdrażaniem programów rolnośrodowiskowych w Niemczech i w Polsce, polskimi i niemieckimi obszarami Natury 2000 oraz zasadami funkcjonowania programu Natura 2000 i programami rolnośrodowiskowymi w obu krajach - kryteriami delimitacji granic, zasadami wdrażania, funkcjonowania i monitoringu.
Liczymy, że podczas spotkania:
  • Dokonamy wspólnego przeglądu: Gdzie w strefie przygranicza polsko niemieckiego leżą obszary Natura 2000, co obejmują; jakie są najważniejsze chronione lub proponowane do ochrony ich elementy
  • Uzyskamy odpowiedź na szereg pytań nurtujących przyrodników po obu stronach granicy, między innymi: · Jakie konkretnie regulacje dla ochrony zostały wprowadzone w poszczególnych obszarach Natura 2000 w Niemczech, jakie potrzebne będą w Polsce. · Jak wyglądają rzeczywiste przykłady regulacji formalno-prawnych, umów cywilnoprawnych w Niemczech, "plany ochrony" obszarów Natura 2000 w Niemczech, jakie są potrzeby i możliwości ich wprowadzenia w Polsce · Jakie są lub mogą być skutki przyrodnicze i społeczne funkcjonowania programów Natura 2000 i wprowadzania programów rolnośrodowiskowych? · Jak wyglądają zasady funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych w Niemczech? · Jakie jest rzeczywiste zainteresowanie rolników programami rolnośrodowiskowymi? · Jaka jest i jaka może być rola organizacji społecznych, samorządów, administracji ochrony przyrody w planowaniu i wdrażaniu programu Natura 2000 w Polsce i w Niemczech? · Jakie są możliwości tworzenia transgranicznych obszarów chronionych wzdłuż Odry i Nysy?

  • Do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia do programu konferencji zawierające imię, nazwisko i adres autora, tytuł oraz kilkuzdaniowe streszczenie. Preferujemy referaty (do 40 minut wraz z tłumaczeniem), ale dopuszczamy również inne formy wystąpień (krótkie komunikaty, postery, prezentacje multimedialne itp.). Autorów przyjętych do programu wystąpień poprosimy o przesłanie ich pełniejszych streszczeń o objętości 1-2 (3) stron. Zostaną one przetłumaczone i wydane w materiałach dla uczestników spotkania. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać na adres: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin lub emailem: lkp@lkp.org.pl. Szczegółowy program spotkania roześlemy w początkach marca. Orientacyjny koszt udziału w spotkaniu, w zależności od wybranej opcji wyniesie od 160 do 400 zł (40 - 100 EURO). Konferencja będzie się odbywać w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem. Dla zainteresowanych uczestników spotkania dodatkowo w dniu 6 kwietnia zorganizujemy wycieczkę terenową po najważniejszych obszarach proponowanych do programu Natura 2000 w Polsce Zachodniej.

    [Strona główna Klubu Przyrodników]