KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


[Strona główna LKP]
Klub Przyrodników zaprasza do udziału w:

KURSIE PRAKTYCZNEJ OCHRONY PRZYRODY -
II STOPNIA

organizowanym w dniach 17-20 stycznia 2003 w Szymbarku na Kaszubach.

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się ochroną przyrody i mających praktykę w tej dziedzinie, a także dla absolwentów naszych wcześniejszych kursów. W programie około 20 godzin wykładów, ćwiczeń, pracy w grupach i zajęć warsztatowych.


Ramowy program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
 • Tworzenie dokumentacji projektowych obiektów chronionych, przede wszystkim rezerwatów przyrody - zakres dokumentacji projektowej, projekt rozporządzenia wojewody, uzasadnienie, wybór celu i przedmiotów ochrony, wytyczne konserwatorskie do planów ochrony
 • Tworzenie planów ochrony cennych obiektów przyrodniczych (po co plan - jak tworzyc plan - konieczny zakres informacji - procedury uspołecznienia - uzyskiwanie akceptacji dla planu - formalny zapis planu)
 • Planowanie skutecznej ochrony obszarów Natura 2000 (wymagania siedlisk i gatunków naturowych - narzędzia planistyczne możliwe do zastosowania - inkorporacja programu ochrony do innych planów i programów)
 • "stakeholders management" czyli kształtowanie środowiska społecznego obiektów chronionych (identyfikacja jego elementów - techniki i taktyki postępowania)
 • Podstawy czynnej ochrony przyrody - ekosystemy półnaturalne wymagające ochrony czynnej, podstawy prawne i narzędzia organizacyjne, programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie finansowania czynnej ochrony przestrzeni rolniczej, technika ochrony wybranych ekosystemów (torfowiska, murawy kserotermiczne), czynna ochrona "nieprodukcyjnych" elementów ekosystemów leśnych

  Dojazd samochodem, autobusem PKS (do przystanku Szymbark Skrzyżowanie na trasie Gdańsk - Kościerzyna, dalej 2 km pieszo) z Gdańska: 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 14.35, 15.10, z Kościerzyny: 13.20, 14.20, 15.10, pociągiem z Gdyni (trasa do Kościerzyny, do przystanku Wieżyca, dalej 3 km pieszo): 11.46, 13.46, 14.47. Inne połączenia - informacja PKS w Gdańsku - 058 3021532

  Początek kursu w piątek, 17 stycznia 2003, o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę, 19 stycznia 2003 o godz. 20.00. Wyjazd uczestników do południa w poniedziałek 20 stycznia. Szymbark leży ok. 20 km na północny wschód od Kościerzyny, na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Koszt udziału w sesji (w tym noclegi, wyżywienie, materiały) - dla członków Klubu - 180 zł; dla pozostałych osób 360 zł. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2003. W tym czasie na adres Klubu (ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, fax: 0683828236 lub e-mail: lkp@lkp.org.pl), należy przesłać zgłoszenie, a na nasze konto w Banku Zachodnim WBK SA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. W wyjątkowych, uzgodnionych telefonicznie przypadkach, można zapłacić po kursie.


  Zgłoszenie uczestnictwa w kursie praktycznej ochrony przyrody w Szymbarku, w dniach 17-20 stycznia 2003

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Telefon:

  Adres pocztowy:

  Członek Klubu Przyrodników?
  Kwotę zł wpłaciłem dnia na konto KP

  Proszę o fakturę dla:


  Tu wpisz NIP

  Uwagi:


  Wysyłając ten formularz upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy