LUBUSKI KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl

XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy
dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych
KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo !

Rozmiar: 4855 bajtówSerdecznie zapraszamy do udziału w XX Lubuskim Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbędzie się on w dniu 2 marca 2002 (sobota) w Świebodzinie. Podobnie jak w latach poprzednich tematyka konkursu obejmować będzie wiedzę z zakresu rozpoznawania krajowych gatunków roślin i zwierząt oraz ich biologii, ochrony przyrody w regionie, kraju i na świecie, biogeografii i ekologii. Temat wiodący konkursu brzmi: „Ssaki Polski. Jak co roku konkurs będzie się składał z eliminacji pisemnych (test) i finału ustnego dla 10-ciu zwycięzców testu. Oprócz turnieju indywidualnego prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa (suma punktów zdobyta przez trzech najlepszych uczniów z ekipy). Jedna drużyna, pod warunkiem, że występuje pod opieka jednego nauczyciela, może reprezentować szkołę podstawową i gimnazjum. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursu (20 najlepszych w teście) zakwalifikują się do "Finału finałów", w którym zmierzą się z laureatami podobnego konkursu organizowanego w woj. wielkopolskim. Odbędzie się on w Świebodzinie w sobotę 20 kwietnia 2002 - tematem konkursu finałowego będą wyłączniessaki.
Konkursowi towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw przyrodniczych. W przerwie będzie można zwiedzić ekspozycję przyrodniczą w Muzeum w Świebodzinie oraz wystawę Świat owadów w siedzibie Klubu.
Na zgłoszenia zespołów (do sześciu uczniów), oczekujemy do 10 lutego.
Szczegółowy program konkursu prześlemy zgłoszonym szkołom w połowie lutego. Opiekunom, których wychowankowie nie brali jeszcze udziału w konkursie możemy przesłać szersze materiały informacyjne (testy z ostatnich lat). Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Zarządu Klubu, ul. 1 Maja 22, 66- 200 Świebodzin, tel/fax. 068 3828236, e-mail lkp@lkp.org.pl.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w XX Lubuskim Konkursie Przyrodniczym

Nazwa i adres szkoły ............................................................................

.....................................................................................................................................................................

Imiona i nazwiska uczestników

1. ............................................................ 4. .............................................................

2. ............................................................ 5. .............................................................

3. ............................................................ 6. .............................................................
Imię i nazwisko opiekuna ............................................................................


......................................................