Szanowni Państwo !

W dniach 14-15 listopada zapraszamy chętnych do udziału w warsztacie

Marketing i negocjacje w ochronie przyrody -
skuteczne sprzedawanie idei ochrony przyrody


W programie między innymi: · czynniki decydujące o sukcesie w kontakcie z klientem - · wpływ osobowości negocjatora na skuteczność kontaktów z klientami · czynniki decydujące o sukcesie w negocjacjach · korzyści rozmówcy (klienta) · podstawa budowy argumentacji przy rozmowie · psychologia komunikacji międzyludzkiej · psychologiczne techniki integrowania ludzi wokół siebie · techniki przekonywania i negocjacji · systematyczna negocjacja, pertraktowanie i przekonywanie - ćwiczenia.

Rozmiar: 5120 bajtówSzkolenie będzie przeprowadzone w formie intensywnego treningu z wykorzystaniem techniki wideo oraz wizualnych technik prezentacji i moderacji w grupie.

Początek w czwartek, 14 listopada o godz. 14.00, zakończenie w piątek, 15 listopada około godz. 15.00. Prowadząca - Grażyna Raduła.

Koszt: 280 zł, członkowie Klubu - 140 zł.


W kolejnych dniach proponujemy między innymi:

15/16.11.2002 Warsztat: Jak poznawać przyrodę wokół siebie: prezentacja 20 wskaźnikowych gatunków roślin, 20 wskaźnikowych gatunków zwierząt, 20 regionalnie cennych ekosystemów - z kompleksowym pokazaniem, jak wyglądają, na podstawie czego można podejrzewać ich występowanie, jak to sprawdzić). Początek w piątek, 15 listopada, godz. 17.00, zakończenie w sobotę 16 listopada o godz. 12.00. Koszt - 50 zł, członkowie Klubu 25 zł.

16.11.2002. Warsztat: Jak chronić przyrodę lokalnie? Wybór odpowiedniej formy ochrony i dojście do wyboru odpowiedniej formy i projektu ustanawiającego ją aktu prawnego, krok po kroku - wypełnienie wniosku o powołanie, prawidłowe zaadresowanie, napisanie projektu aktu prawnego itd. Warsztat odbędzie się w sobotę, 16 listopada w godz. od 14.00 do 20.00. Koszt - 50 zł, członkowie Klubu 25 zł.

17.11.2002. Wycieczka: Ochrona przyrody w Niemczech Na przykładach z okolic Frankfurtu nad Odrą pokażemy najważniejsze formy ochrony przyrody w Niemczech oraz problemy ich ochrony, przykłady czynnej ochrony i specyficznych dla regionu zagrożeń. Koszt odpowiednio dla członków Klubu 20 zł, dla pozostałych osób - 40 zł. Wyjazd z Owczar 8.00, powrót około 15.00.

Szczegółowe informacje od początku października na stronach Klubu.


W przypadku udziału we wszystkich proponowanych przez nas warsztatach i wycieczce zapewniamy 25% zniżki - cena za całość wyniesie wówczas odpowiednio tylko 157,50 dla członków Klubu lub 315 zł dla pozostałych osób. Zniżki obowiązują tylko w stosunku do członków Klubu z opłaconą składką członkowską za bieżący rok oraz przyjętych do końca września 2002. W ramach opłaty zapewniamy: zajęcia, materiały szkoleniowe, wyżywienie i noclegi (standard schroniskowy). Indywidualnie, na własny koszt, można zarezerwować nocleg w lepszym standardzie - w odległym o 2 km Polsko - Niemieckim Centrum Spotkań w Górzycy (0957591215) lub w budynku Dyrekcji Parku Narodowego Ujście Warty (tel. 0957524027) w Chyrzynie (odległość 11 km) - ceny około 120 zł za pokój dwuosobowy. Zgłoszenia uczestnictwa, na załączonym druku, przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2002. W tym czasie na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 należy wpłacić kwotę wpisowego. Przesyłając zgłoszenie po 1 listopada prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w sprawie wolnych miejsc. Dojazd do Owczar - własnym samochodem (trasa Kostrzyn nad Odrą - Słubice), autobusami PKS z Kostrzyna lub Słubic (kursy przeciętnie co godzinę) lub pociągiem z Rzepina lub Kostrzyna (do stacji Górzyca). Ponieważ liczba uczestników ze względów organizacyjnych jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prześlemy z fakturą. Zapraszamy!
Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach warsztatowych w dniach 14-17 listopada


Imię i nazwisko.......................................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy .............................................................	E-mail ..................................................................

Zgłaszam uczestnictwo w następujących warsztatach:

Marketing i negocjacje w ochronie przyrody - skuteczne sprzedawanie idei ochrony przyrody		ƒ
Jak poznawać przyrodę wokół siebie?								ƒ
Jak chronić przyrodę lokalnie?									ƒ
Ochrona przyrody w Niemczech									ƒ
Wszystkie											ƒ

Kwotę ....................... wpłacono na konto Klubu w dniu .................... Fakturę proszę wystawić dla:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Upoważniam Klub Przyrodników do wystawienia faktury VAT bez mojego/naszego podpisu