[Strona główna Klubu Przyrodników>>] [Mail do klubu Przyrodników]
Szanowni Państwo!

Kilka ostatnich lat to w Polsce okres bardzo intensywnego rozwoju sztuki czynnej ochrony przyrody. W wielu miejscach zrealizowano wiele bardzo interesujących przedsięwzięć z tego zakresu, mogących być przykładem do naśladowania. Kilka innych przedsięwzięć ma charakter pionierskich i prowokujących do dyskusji eksperymentów.
Lokalna ochrona przyrody to dziś już nie tylko starania o zachowanie poszczególnych drzew, bagienek czy innych cennych miejsc. To także aktywne, praktyczne działania na rzecz uratowania lub odtworzenia ginących ekosystemów i gatunków. Trzeba wiedzieć, jak to robić, jakie rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosować, ile to kosztuje, jak pozyskiwać środki na potrzebne przedsięwzięcia. By się tego dowiedzieć, warto zobaczyć, jak zrobili to inni.
Zapraszamy na objazdową sesję warsztatową "Szlakiem czynnej ochrony przyrody", która odbędzie się w dniach 12-15 września b.r. Odwiedzimy 14 obiektów na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu, w których projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody zostały ostatnio zrealizowane. Założeniem naszym jest, by prezentacja każdego przedsięwzięcia objęła również szczegóły jego przygotowania, organizacji i finansowania.

Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk

Wypas owiec chroni murawy kserotermiczne... ... a budowa prostych zastawek ekosystemy mokradłowe


Ramowy program sesji (może jeszcze ulec pewnym zmianom) jest następujący:

Czwartek, 12 września 2002

Początek sesji o godz. 8.20 w Stacji Terenowej Klubu w Owczarach
 • Owczary, czynna ochrona muraw kserotermicznych.
 • Park Narodowy Ujście Warty, problemy ochrony siedlisk ptaków wodnych i błotnych
 • Torfowisko Osowiec w Nadleśnictwie Głusko, stabilizacja warunków wodnych na torfowisku
 • Nadleśnictwo Lipka, obiad, mała retencja, rewaloryzacja parku wiejskiego
 • Park Krajobrazowy Dolnej Wisły, kolacja, degustacja śliwowicy i powideł świeckich,

  Piątek, 13 września 2002

 • Park Krajobrazowy Dolnej Wisły - problemy ochrony dawnych odmian drzew owocowych, czynna ochrona muraw kserotermicznych na krawędzi doliny Wisły
 • Rezerwat Beka, zagadnienia czynnej ochrony ekosystemów solniskowych,.
 • Stacja Morska w Helu, program restytucji fok bałtyckich

  Sobota, 14 września 2002

 • Swołowo - przykład ochrony walorów kulturowych dawnej wsi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi, Kobylnica - ochrona ryb w dorzeczu Słupi.
 • Nadleśnictwo Polanów - czynna ochrona torfowiska soligenicznego Wietrzno
 • Aquamar w Miastku - programy czynnej ochrony ryb, system doczyszczania wód poprodukcyjnych, przepławka

  Niedziela, 15 września 2002

 • Rekowo k. Bytowa - czynna ochrona jezior lobeliowych i torfowisk
 • Nadleśnictwo Czarnobór - zagospodarowanie dawnego poligonu i "ciągi ekologiczne"
 • Zakończenie w Owczarach o godz. 19.00.

  W czwartek 12.09 autokar wyjedzie ze Świebodzina o godz. 7.00 (przyjazd pociągu z Poznania 6.23), zatrzyma się w Rzepinie o godz. 8.00 przy dworcu PKP (przyjazd pociągu z Zielonej Góry 7.49) i przyjedzie do Owczar o godz. 8.20. O godz. 9.30 autokar zatrzyma się w Kostrzynie nad Odrą przy dworcu PKP (przyjazd pociągu ze Szczecina o godz. 8.44, z Berlina o godz. 9.00). Ok. godz. 11.45 autokar zatrzyma się w Gorzowie Wlkp. przed dworcem PKP.
  W niedzielę 15.09 autokar zatrzyma się w Gorzowie o godz. 18.00 (połączenie do Poznania, Krakowa i Przemyśla 20.22, do Torunia i Warszawy 22.51), o godz. 18.40 zatrzyma się w Kostrzynie nad Odrą (połączenia do Berlina 19.08, Zielonej Góry 20.04, Szczecina 20.46), do Owczar dojedzie o godz. 19.00, odjedzie z Owczar o godz. 20.00, zatrzyma się w Rzepinie o godz. 20.30 (połączenia do Poznania 20.54, do Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic i Zbąszynka 21.15, dojedzie do Świebodzina o godz. 21.30.
  Koszt udziału w sesji obejmuje: przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi (standard schroniskowy), przewodnictwo, wstępy do obiektów i materiały i wynosi 280 zł dla członków Klubu (zapisanych do dnia 28 lipca) i 380 zł dla pozostałych osób.
  W Owczarach zapewniamy bezpłatny nocleg z środy na czwartek oraz z niedzieli na poniedziałek, a także możliwość pozostawienia samochodu na czas trwania wycieczki.
  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia. W tym czasie na adres Klubu, na załączonym druku należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. Po otrzymaniu wpłaty wyślemy potwierdzającą to fakturę.  Zgłoszenie uczestnictwa w objazdowej sesji warsztatowej
  SZLAKIEM CZYNNEJ OCHRONY PRZYRODY 12-15 września 2002


  Imię i nazwisko ...........................................................................................................
  Członek Klubu -- tak/nie

  Adres.....................................................................................................................................
  Tel. .................................. email ................................................

  Należność w kwocie ................ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ................................... . Fakturę proszę wystawić dla:
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................

  Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu

  podpis