LUBUSKI KLUB PRZYRODNIKÓW

66-200 Świebodzin, ul. 1 Maja 22, tel/fax 0-68 3828236
konto: BZ WBK SA I O/Świebodzin 57 109015093 0000 0000 5901 5348
WWW: http://www.lkp.org.pl e-mail: lkp@lkp.org.pl


Szanowni Państwo !

W dniach 19-22 lutego 2002 (wtorek - piątek) w naszej Stacji w Owczarach koło Górzycy (woj. lubuskie) organizujemy kurs:

LEŚNICTWO DLA NIELEŚNIKÓW


Adresatami naszej propozycji są osoby nie będące z wykształcenia leśnikami, jednak stykające się na co dzień z tematyką leśną, z problemami ochrony przyrody w lasach - pracownicy parków krajobrazowych i narodowych, członkowie organizacji społecznych, pracownicy administracji ochrony przyrody, naukowcy i studenci. Udział w naszym kursie nie zapewni dyplomu leśnika, jednak pozwoli zdobyć wiele cennych i przydatnych w praktyce umiejętności, poprawi skuteczność działań, ułatwi rozumienie hermetycznego, leśnego języka, pozwoli czytać niedostępne dotychczas dokumenty, uniknąć wielu błędów i nieporozumień. Wszyscy biorący udział w kursie otrzymają certyfikat uczestnictwa. Prowadzącymi będą zawodowi leśnicy, jednak widzący las z różnych perspektyw, zarówno od strony pracy w administracji, jak i działania w niezależnej organizacji społecznej.

Zakres tematyczny warsztatów przedstawiamy poniżej:

Rozmiar: 5159 bajtów1. Co to jest las: ˇ pojęcie lasu według ekologii, prawa, ewidencji gruntów. Możliwe źródła nieporozumień ˇ las państwowy, prywatny, gminny ˇ ekosystem leśny ˇ las wielofunkcyjny;
2. Drzewostan: ˇ rodzime i obce gatunki drzew, ich zasięgi, wymagania ekologiczne i dalsze tego konsekwencje ˇ budowa drzewostanu i pomiar jego parametrów ˇ pojęcia związane z drzewostanem - skład gatunkowy, co to jest "gatunek panujący", zwarcie a zadrzewienie;
3. Administracja w lasach - struktura administracji, stanowiska i kompetencje poszczególnych szczebli;
4. Od uprawy do zrębu: ˇ szkółkarstwo i zagadnienia nasiennictwa ˇ fazy rozwojowe w drzewostanach naturalnych i gospodarczych ˇ działania gospodarcze w poszczególnych etapach wzrostu drzewostanu;
5. Plan urządzenia lasu i mapy - podstawa działania w leśnictwie: ˇ podstawowe składniki planu urządzenia lasu - jak się w tym nie pogubić ˇ opis taksacyjny - w plątaninie liczb ˇ typy map leśnych i ich "tajemnicza" treść ˇ komisja techniczno gospodarcza - moment przełomowy w działalności nadleśnictwa;
6. Opracowanie glebowo-siedliskowe - podstawa dobrej gospodarki: ˇ przebieg prac glebowych ˇ mapa glebowa - jak z niej korzystać;
7. SILP - System Informatyczny Lasów Państwowych: ˇ baza danych plus mapa cyfrowa - mieszanka iście piekielna ˇ dokumentacja procesów gospodarczych i możliwości raportowania informacji ˇ możliwości systemów informacji przestrzennej ˇ "ręczne" korzystanie z urządzeniowych baz danych; Ţ
8. Od zrębu do krzesła - zagadnienia drzewnictwa ˇ podstawowe pojęcia ˇ cechy i budowa drewna ˇ metody obróbki drewna;
9. Ekonomika leśna - lasy wobec gospodarki rynkowej;
10. Łowiectwo - strzelać czy nie strzelać?
11. Dawne sposoby użytkowania lasu - smolarstwo, potażnictwo, bartnictwo...
12. Edukacja, bibliografie, internet;
13. Leśnictwo proekologiczne - przyszłość czy utopia?

Udział w kursie jest płatny. Podstawowy koszt uczestnictwa dla członków Klubu wynosi 180 zł, dla pozostałych osób 280 zł. W ramach opłaty podstawowej zapewniamy: noclegi (w standardzie schroniskowym - pokoje 4 - 5 osobowe, proszę przywieźć ze sobą śpiwory), całodzienne wyżywienie oraz materiały. Za dopłatą 100 zł można sobie zapewnić noclegi w Stacji w pokojach 2-osobowych, z pościelą, natomiast za dopłatą 200 zł noclegi w standardzie hotelowym (pokoje z łazienkami), w pobliżu Owczar. Każdy z uczestników, w ramach wpisowego, otrzyma zestaw książek Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Poradnik ochrony mokradeł, a także najnowszą wersję CD "Niezbędnik przyrodnika". Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego. W tym czasie na adres Klubu należy przesłać zgłoszenie uczestnictwa, a na nasze konto w BZ WBKSA oddz. Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348 wpłacić kwotę wpisowego. Ponieważ liczba uczestników ze względów organizacyjnych jest ograniczona do kilkunastu osób, w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Początek kursu we wtorek, o godz. 17.00, zakończenie w piątek o godz. 13.00. Szczegółowy program prześlemy zgłoszonym osobom wraz z fakturą.Zgłoszenie uczestnictwa w kursie LEŚNICTWO DLA NIELEŚNIKÓW, w dniach 19-22 lutego 2002

Imię i nazwisko .................................................................................................................................... Członek Klubu --tak/nie

Adres ................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. tel. ....................................... email ................................................

Należność w kwocie ................ zł wpłacono na konto Klubu w dniu ..................................... . Fakturę proszę wystawić dla:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Upoważniamy Lubuski Klub Przyrodników do wystawienia faktury bez naszego podpisu

podpis