×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa
logo
 
Paweł Pomian
21 maja 2019
Ratujmy Rzeki
 

Hydrotechniczne rozwiązania to najczęściej iluzja bezpieczeństwa powodziowego

Kotlina Kłodzka po 22 latach od „powodzi tysiąclecia” wciąż czeka na rzetelny program zmniejszenia ryzyka powodziowego.

– Powodzie w 1997, 2001, 2008, 2009, 2010 i kolejnych latach podważyły wiarę w regulację rzek, budowę obwałowań oraz zbiorników zaporowych jako panaceum na zagrożenie – przypominają politycy Partii Zieloni.

Kotlina Kłodzka, to jedno z wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie powodzie przychodzą bardzo szybko, zaskakując mieszkańców i prowadzą do wielkich strat. Największa powódź w 1997 r. zniosła tu wiele budynków, dróg, a także przyniosła ofiary śmiertelne. Czy obecnie mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie?

– W Kotlinie Kłodzkiej trwa dziś słuszny bunt obywateli przeciwko planom Wód Polskich i Banku Światowego odnośnie budowy 9 nowych zbiorników, które poprawiają jedynie wybiórczo i w niewystarczającym stopniu bezpieczeństwo powodziowe kilkunastu tysięcy mieszkańców i mieszkanek na ok. 160 tys. osób zamieszkujących ten region – tłumaczy Julia Rokicka, przewodnicząca Partii Zieloni we Wrocławiu i kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

Według obecnych planów Wód Polskich i Banku Światowego wysiedleniem zagrożonych jest 2,5 tys. mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Kosztowna budowa tych suchych zbiorników za ok. 1,6 mld zł ma chronić przed powodziami jedynie w bardzo ograniczony sposób.

W Polsce ochrona przeciwpowodziowa została zdominowana przez lobby, które stosuje wyłącznie kosztowne rozwiązania techniczne, finansowane z kolejnych pożyczek Banku Światowego. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że to podejście jest błędne i buduje często groźną iluzję poprawy bezpieczeństwa. Pomija się praktycznie działania nietechniczne, które są kluczowe, czyli edukację i prawidłowe reakcje społeczeństwa na zagrożenia, indywidualne zabezpieczenia domów, ubezpieczenia, czy doskonalenie systemów ostrzegania przed powodzią.

– Obecnie stosowane w Polsce rozwiązania często są niezgodne z dyrektywami Unii Europejskiej o zmniejszaniu ryzyka powodziowego oraz ramową dyrektywą wodną. Są niezgodne z przyjaznymi środowiskowo metodami zmniejszania ryzyka powodzi i suszy, na co zwraca uwagę od początku Koalicja Ratujmy Rzeki – mówi Paweł Pomian z Partii Zieloni i EKO-UNII.

Zieloni, w koalicji z ponad 100 organizacjami pozarządowymi i naukowcami, przyjęli w 2010 r. ważne i aktualne do dziś stanowisko „Co dalej po powodzi?”.

Radosław Gawlik, były wiceminister środowiska, który od wielu lat zajmuje się kwestiami ochrony wód, wyjaśnia: – Mimo patronatu ówczesnego Ministra Środowiska, nie udało się wiele zmienić. Zwyciężyło szkodliwe i kosztowne myślenie o rzekach, jako o hydrotechnicznych ciekach do szybkiego spuszczania wody – podkreśla Gawlik.

Zagrożenie powodziami i suszami zwiększa się w wyniku postępujących zmian klimatycznych. Partia Zieloni deklarują, że wie jak to zmienić i przygotuje plan działań dla przyszłego rządu i ministerstwa ochrony środowiska. Obejmie on:

  • Bezwzględny zakaz zabudowy mieszkaniowej na terenach zalewowych.
  • Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczach, oddanie dolinom rzecznym ich przestrzeni oraz ochronę terenów podmokłych, również jako odpowiedź na kryzys klimatyczny.
  • Opracowanie zintegrowanych planów ochrony przeciwpowodziowej, zorientowanych na zarządzanie ryzykiem powodziowym, w których nacisk zostanie położony na środki nietechniczne i zwiększanie naturalnej retencji. Opracowanie planów należy powierzyć interdyscyplinarnym zespołom, a ich przyjęcie poprzedzić rzetelnymi konsultacjami z udziałem wszystkich zainteresowanych. Obszarem tych działań powinna być Kotlina Kłodzka.
  • Przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, w zgodzie z dyrektywami UE oraz stanowiskiem „Co dalej po powodzi?”. Jest to na przykład konieczność przywrócenia zlewniowego zarządzania wodami resortowi środowiska, a nie jednej grupie interesów związanej dziś z żeglugą śródlądową.

Ratujmy Rzeki

W sprawie zasypywania zbiornika na Zakolu A jest tyle nieprawidłowości, że zamek w Puszczy Noteckiej, to jest przy tym mały (...)
W związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka” w mediach pojawiły się alarmujące nagłówki informujące o klęsce ekologicznej na Wiśle.
Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Przyjezierze” zabiera ważny, merytoryczny głos w dyskusji o klęsce suszy na terenie Wielkopolski.
Zaproponowano mi, bym do tego pięknego tytułu dodał rozumny, edukacyjny tekst. To się nie da! Byłby to jednak fantastyczny, znakomity tytuł projektu inwestycyjnego składanego do Komisji (...)
Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie​ „Założeń do Programu Rozwoju Retencjina lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”
Kotlina Kłodzka po 22 latach od „powodzi tysiąclecia” wciąż czeka na rzetelny program zmniejszenia ryzyka powodziowego.
II konferencja KRR:  WSZYSTKIE RZEKI PROWADZĄ DO MORZA. 16-17 kwietnia w Gdańsku sprawdzamy jak faktycznie dbamy o nasze rzeki - zapraszamy!
Kiedy może być lepszy moment na rozpoczęcie szerokiej debaty o efektywnym przeciwdziałaniu powodziom i suszom, jeśli nie teraz, w tygodniu, (...)
Projekt jest bardzo stary i sięga końca XIX wieku.
Przekop przez Mierzeję Wiślaną nie jest pomysłem nowym, podobnie jak koncepcje zasypania Zatoki Puckiej, zabudowy Wisły czy zabetonowania Półwyspu Helskiego.
więcej
2019-02-18
Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się (...)
2019-02-18
Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej
2019-01-24
Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany
2018-12-13
Rzeka Białka niszczona ciężkim sprzętem!
2018-12-13
Protest przeciwko dewastacji rzeki Białki
2018-10-31
Przekarmione rzeki, duszący się Bałtyk
2018-10-16
Co przyniósł nam pierwszy Europejski Szczyt Rzek?
2018-07-18
Miliardy się rozpływają, a powódź nadal groźna
2018-06-22
Przyjazna ludziom i przyrodzie ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni rzeki Odry (...)
2018-06-12
Krytyczna ocena projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
2018-04-19
Żegluga łączy czy dzieli?
2018-03-27
Departament Ochrony... Środowiska Banku Światowego
2018-02-03
Zapora na Wiśle w Siarzewie zaskarżona przez obrońców przyrody
2018-01-02
Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.
2017-12-07
Stanowisko reaktywne KRR na porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo
2017-12-01
Zrównoważona dewastacja rzek
2017-11-26
Rzeki to nie sztuczne, wyprostowane cieki, to żywe systemy
2017-10-06
Powódź w Elblągu – wrzesień 2017
2017-09-28
Kumiela – przykład negatywnej działalności hydrotechnicznej
2017-09-24
RATUJMY RZEKI
2017-09-04
Kajaki, spotkania, wykłady - Nysa Łużycka 2017
2017-08-07
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły, Szczecin 27 lipca 2017 (...)
2017-07-24
Ryby płaczą w polskich rzekach
2017-07-20
Bagna chronią przed milionami dolarów strat spowodowanych powodziami
2017-06-30
Opinia przyrodnika o polskich planach rozwoju żeglugi śródlądowej
2017-06-27
Nowe prawo wodne
2017-06-20
Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju
2017-06-15
Rzeki tętniące życiem
2017-06-08
KRR: Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek
2017-05-25
Komentarz organizacji pozarządowych do projektu ustawy Prawo wodne
2017-05-19
Apel Koalicji Ratujmy Rzeki do Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
2017-05-18
Rząd zrujnuje rzeki? Są dowody, że nie musi być tak (...)
2017-05-12
Rzeki pogłębimy z Chińczykami, statki zbudujemy sami
2017-05-12
Na niemieckich rzekach i kanałach
2017-05-07
Bank Światowy zwiększa zagrożenie powodziowe na Odrze
2017-04-24
Wodne szaleństwo…
2017-04-04
Dwa krótkie słowa wielkim krokiem w stronę powodzi i dewastowania (...)
2017-03-21
Koalicja Ratujmy Rzeki do posłów i senatorów
2016-12-12
Zapłacz nad rzeką. Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne