opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Elektrownie

Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych

11 maja 2018 min
(galeria fotografii)

9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by wezwać niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe do zaprzestania ubezpieczania spółek zaangażowanych w szkodliwe projekty węglowe. 

4 maja br. Allianz ogłosił, że nie będzie więcej ubezpieczał nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych oraz że wykluczy ze swojego portfela inwestycyjnego firmy, które planują budowę ponad 500 MW nowych  mocy. Nie będzie także przedłużał kontraktów na ubezpieczenie tych instalacji.

Decyzja ta spotkała się z aprobatą polskich organizacji pozarządowych, które w kwietniu tego roku apelowały do Allianz o wycofanie swoich aktywów ze spółek ENERGA i ENEA – właścicieli projektu budowy nowej elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Zwracają one jednak uwagę na poważną wadę nowej polityki klimatycznej Allianz.
„Spalanie węgla jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych a dalszy rozwój tego sektora energetyki stoi w sprzeczności z celem Porozumienia Paryskiego o ochronie klimatu – ograniczeniem wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2℃ w stosunku do epoki przedindustrialnej. Popieramy decyzję Allianz o całkowitym odejściu od węgla, jednak firma zostawiła sobie furtkę, by dalej angażować się w szkodliwe projekty. Allianz nie zamierza wycofać się ze współpracy ze spółkami węglowymi aż do 2040 roku. Tymczasem wiele z nich, wbrew postanowieniom Porozumienia Paryskiego, prowadzi agresywną politykę rozbudowy mocy węglowych, czego doskonałym przykładem są polskie spółki ubezpieczane przez Allianz” – wyjaśnia Alan Weiss reprezentujący Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Allianz jest liderem konsorcjum ubezpieczającego należącą do PGE elektrownię Opole - największą rozbudowywaną obecnie elektrownię węglową w UE. Ubezpiecza także elektrownie Kozienice (ENEA) i Jaworzno (TAURON) oraz firmę ZE-PAK wydobywającą węgiel brunatny metodą odkrywkową.

Allianz jest także akcjonariuszem węglowych spółek ENEA i ENERGA, które planują budowę elektrowni Ostrołęka C. Niezależni eksperci ostrzegają, że ta najdroższa i najmniej potrzebna z polskich elektrowni spowoduje szereg negatywnych skutków zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. W ciągu przewidywanej 40-letniej eksploatacji może spowodować około 2 tys. przedwczesnych zgonów i 110 tys. napadów astmy u dzieci. Zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy jej kosztów, a samo przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem.

„Wbrew światowym działaniom na rzecz ochrony klimatu spółki ubezpieczane przez Allianz planują rozbudowę mocy węglowych i wcale nie zamierzają odchodzić od tego paliwa. PGE i ZE-PAK chcą budować nowe kopalnie odkrywkowe a ENEA i ENERGA elektrownię Ostrołęka C. Dalsze ubezpieczanie ich działalności to jasny sygnał, że mogą ignorować Porozumienie Paryskie i kontynuować swój biznes ze szkodą dla polskiego społeczeństwa. Jako obywatele świadomi skutków zdrowotnych spalania węgla i zagrożeń, jakie niesie ze sobą kryzys klimatyczny, nie możemy obojętnie się temu przyglądać” – komentuje Alan Weiss.

Dyrektor Allianz Oliver Bäte otrzymał od strony społecznej eksperckie raporty: o negatywnym wpływie Ostrołęki C na region oraz analizę pokazującą, że inwestycja ta niesie za sobą ogromne ryzyko finansowe. W odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie podczas WZA Allianz potwierdził, że firma nie będzie ubezpieczać elektrowni i kopalni węgla ani nie przedłuży kontraktów dla instalacji takich jak elektrownia Opole i Kozienice. Prowadzone są także rozmowy z Allianz Polska w celu wdrożenia polityki klimatycznej w życie. Ubezpieczyciel przygląda się także firmom, takim jak ZE-PAK weryfikując ich politykę środowiskową i społeczną. 

“Odpowiedzi, które otrzymaliśmy są bardzo ogólne. Allianz w pierwszej kolejności pozbywa się dużych instalacji ale zamierza współpracować ze spółkami węglowymi jeszcze przez ponad 20 lat. Cieszymy się, że nie będzie wspierał Ostrołęki C, jednak mamy też nadzieję, że nasze raporty uświadomią Allianz, że firmy, które forsują tak szkodliwe projekty, nie zasługują na wsparcie poprzez ubezpieczenie czy inwestowanie. 2040 rok wyznaczony na zakończenie współpracy to bardzo odległy termin i liczymy na to, że Allianz wyznaczy sobie bardziej ambitny cel” - podsumowuje Weiss. 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot:
Alan Weiss: alan@pracownia.org.pl
Diana Maciąga: diana@pracownia.org.pl

tytul: Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim.  Czy wszystkie dzieci dostają  naprawdę to, co najlepsze?tytul: Śniardwy muszą być czyste!tytul: Fikcja tanich mieszkań w Warszawietytul: Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznychtytul: Weź Oddech - spływ Nysą Łużycką!tytul: Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polakówtytul: Ratujmy Śniardy przed zaśmieceniem!tytul: Rzeki bez granic!
view_list  inne artykuły z tematu Elektrownie:
mh

Generali żegna się z węglem

Generali, jeden z gigantów ubezpieczeniowych, ogłosił dziś przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz dla nowych klientów o znaczącym (powyżej 30 proc.) udziale węgla w produkcji energii lub generowanych przychodach. To kolejna firma ubezpieczeniowa, która powoli żegna się z węglem w ramach światowego trendu odchodzenia od finansowania oraz ubezpieczania projektów i firm związanych z paliwami kopalnymi.

mh

Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polaków

Działacze ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA uczestniczyli w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Commerzbanku w Frankfurcie nad Menem.

mh

Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowych

Niemcy spalają więcej węgla niż Polacy. To bardzo częsty zarzut powtarzany w Polsce, który ma uzasadniać nasze „przywiązanie do węgla, aż po grób”. Za rzadko się mówi, przy tej okazji, że wiatr i słońce w Niemczech dostarczają ponad 1/3 energii elektrycznej.  Ten udział stale rośnie.
Federalny minister nowego rządu niemieckiego potwierdza redukcję emisji z elektrowni węglowych o 60 % do 2030r. Hania Schudy przetłumaczyła ważne informacje z Niemiec.
Zapraszamy do czytania.
Radek Gawlik, EKO-UNIA

mh

Apel do mBanku: finansowanie węgla wpływa na zmiany klimatyczne i zdrowie

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy mBanku by wezwać bank do poprawy jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu.

mh

Czy Generali wycofa się z finansowania węgla?

Spalanie węgla jest największym źródłem emisji dwutlenku węgla oraz przyczyną tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku. Każdego dnia w Europie umierają przedwcześnie 53 osoby z powodu zanieczyszczeń pochodzących z elektrowni węglowych. - Wzywamy do wycofania inwestycji w energetykę węglową oraz wykluczenia z ubezpieczeń przemysłu węglowego – apelują organizacje ekologiczne.

mh

Czy Allianz będzie prowadzić zrównoważoną politykę niezależnie od regionu?

Działalność Allianz na Zachodzie staje się coraz bardziej zrównoważona... czy firma utrzyma standardy i przejmie pełną odpowiedzialność społeczną za swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej?

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.