×
logo
kontakt:
redakcjaeko.org.pl
odkrywki dla klimatu energia prawo rzeki smog ptaki drzewa
logo
 

4 marca 2017
Przyroda
 

Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS

Warszawa, dn. 28.02.2017r.

Adresat petycji:
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W czyim interesie składana jest petycja:
Publicznym

Petycja o zmianę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenie realnej ochrony drzew

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego reprezentującego interes publiczny, apelujemy o wprowadzenie zmian w nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody, która weszła w życie z 1 stycznia 2017r. Wnioskujemy o zmiany, które przywrócą ustawową ochronę drzew przed wycinką zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.
 

Uzasadnienie


Z dniem 1 stycznia 2017r. gminy całkowicie straciły kontrolę nad wycinką drzew na swoim terenie, oraz pozbawione zostały narzędzi prawnych do ich ochrony. Codziennie w przekazie masowym, jak i w licznych telefonach do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, wpływają głosy bezradnych mieszkańców wobec masowej wycinki drzew, także tych cennych.
 

Szkodliwe zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody to m.in.:


- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie wymagane jest zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. Niestety w Polsce nadal jest stosunkowo niska świadomość ekologiczna i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że usługi ekosystemowe jakie świadczą nam drzewa są dobrem ogółu, a nie sprawą prywatną. Dodatkowo przepis prowadzi do nadużywania go przez osoby planujące sprzedaż działek deweloperom, które przed sprzedażą wycinają wszystkie drzewa, które stanowiłyby problem dla przyszłego właściciela. W praktyce trudno jest też udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

- zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę;

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami mają możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Już teraz są w Polsce gminy, które rozszerzyły katalog zwolnień z wnioskowania o wycinkę, tym samym pozbawiając całkowicie drzewa ich prawnej ochrony. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

- zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze.

Z przepisu jasno wynika, iż jest on skierowany do podmiotów gospodarczych/ osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Wnioskujemy o zmianę nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracamy się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Liczymy na Pana zrozumienie i wsparcie ochrony polskiej przyrody i interesu zbiorowego Polaków.


Z poważaniem,
Kamila Musiatowicz,
Prezes Fundacji alter eko

Do apelu dołączają się:

 • Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
 • Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja
 • Antoni T. Dąbrowski, Prezes Związku Stowarzyszeń Praskich
 • Anna Dziadek, Prezes Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej
 • Paweł Głuszyński, Zero Waste Europe
 • Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
 • dr Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Elżbieta Krępic, Prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów
 • dr Jarosław Krogulec, Kierownik d.s. ochrony przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
 • Krzysztof Kujawa, osoba prywatna
 • prof. dr hab. Maciej Luniak , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Przemysław Pasek, Prezes Fundacji Ja Wisła
 • Lech Mergler, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
 • Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji Ekorozwoju
 • Marek Sołtysiak, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka
 • dr Marzena Suchocka,  Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
 • Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Fundacja Strefa Zieleni
 • Piotr Rymanowicz, Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska
 • Patryk Wydurski, Przewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń
 • Aleksandra Zienkiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew"

Do wiadomości:
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość

Przyroda

Dla biosfery i ku pamięci Dzieci Wojny … 11 milionów hektarów lasów w Afryce mają łącznie sadzić wolontariusze z całego świata, (...)
Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 (...)
3 października przy drodze leśnej w miejscowości Surowica w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno) znaleziono martwą samicę wilka.
Czy rzeczywiście jest taki groźny?
Zakończyła się 7. edycja konkursu Drzewo Roku.
OTOP rozpoczyna realizację projektu „Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali (...)
Dzieci w szkole chcą przeprowadzać własne obserwacje przyrody, wykonywać doświadczenia lub oglądać filmy przyrodnicze – wynika z ankiety dotyczącej edukacji (...)
więcej
2017-01-09
List otwarty do Premier Beaty Śzydło nt. ochrony środowiska
2017-01-02
Wirtualna natura w edukacji jako forma zmniejszenia presji turystycznej w (...)
2016-11-03
Nowe prawo wodne: Adam Struzik ostrzega rząd Beaty Szydło.
2016-10-13
Wielkie wycinanie drzew w miastach. Dalsze losy drzew z wycinki
2016-09-30
Człowiek zawinił dziki zapłacą
2016-09-20
Europejskie Dni Ptaków: 1-2 października 2016
2016-08-11
Bank Swiatowy wpuszca rzeki w kanał
2016-07-22
Przyroda do ścięcia. Minister Szyszko idzie na wojnę
2015-11-09
Enea buduje stalową przegrodę na Wiśle bez pozwolenia środowiskowego
2015-11-07
Chronię lasy. Segreguję! - relacja
2015-09-24
Raport ostatniej szansy dla mórz i oceanów
2015-08-11
Dania oskarża działaczy, którzy próbowali udaremnić rzeź waleni
2015-08-01
EkoWakajce: recykling rejs - Bałtyk 2015
2015-07-28
Korekta o charakterze porządkowym
2015-07-26
Porażka Ministerstwa Środowiska i obywateli z lobby myśliwych
2015-07-22
Gruz z PKS-u trafił do stawu. Ale właściciel terenu nie (...)
2015-07-17
Europejczycy nie chcą rtęci w stomatologii!
2015-07-12
W Zachowicach żywcem grzebią naturę
2015-06-18
Czy Wielka Rafa Koralowa nie przetrwa?
2015-04-20
List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych (...)
2015-04-08
Zatrważający raport - Rosjanie zanieczyszczają wody Zalewu Wiślanego i Zatoki (...)
2015-03-03
JEŻ SWÓJ ZWIERZ - warsztaty dla szkół podstawowych i (...)
2015-03-01
Zielone światło Sejmiku i Regionalnej Rady dla dalszego odstrzału dzików
2015-02-07
Nie dowiemy się, ile jest łosi w Polsce
2014-09-26
Karpacz: Starosta zgodził się na wycinkę starych drzew w centrum (...)
2014-09-20
Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!
2014-09-20
Awantura o Zatokę Pucką. Rybacy przeciwko Naturze 2000
2014-08-29
MIiR: Ponad 1 mld zł na inwestycje transportowe na Wiśle
2014-08-18
Aktualny stan prac nad programem wieloletnim Budowa drogi wodnej łączącej (...)
2014-08-16
Przekop Mierzei Wiślanej: Za sześć lat rozpocznie się budowa kanału?
2014-08-15
Interpelacja w sprawie awarii w Elektrowni Kozienice i skażenia Wisły (...)
2014-07-21
Naukowcy alarmują. Czy Bałtyk zaroi się od glonów?
2014-07-19
Ruszy wart 7,5 mld dol. projekt wydobycia ropy na Wyspach (...)
2014-07-19
Mazut z elektrowni nadal w Wiśle
2014-06-17
Afera melioracyjna w woj. zachodnio - pomorskim
2014-05-18
Partia Zieloni: Zajmijmy się polityką przeciwpowodziową na poważnie!
2014-03-15
Akustyczny komunikat bałtyckich morświnów
2014-03-02
Ekolodzy- Fundusz Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE to tylko połowiczny sukces
2013-10-06
Czy Polska chce troszczyć się o Bałtyk?
2013-08-02
Tusk: przekop Mierzei Wiślanej - tylko jeśli będzie opłacalny i (...)
2013-06-28
Przekop mierzei jednak opłacalny. A premier Tusk o tym nie (...)
2013-05-30
Dzisiaj rano doszło do historycznego porozumienia w sprawie reformy (...)
2013-05-02
Oceana apeluje o poprawę stanu bałtyckiego rybołówstwa
2012-05-25
KATASTROFA EKOLOGICZNA W REJONIE WADOWIC - S.O.S
Recykling Daje Owoce w Bytomiu
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 47 w Bytomiu włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Recykling Daje (...)
Orły przednie w Beskidach
Alarm Klimatyczny we Wrocławiu
Hanna Schudy i Radosław Gawlik: Protest (...)
Posprzątajmy razem polskie rzeki!
Za elektroodpady w góry!
Ekopatrioci w Wałbrzychu: debata z kandydatami PSL, KO, (...)
Zielony Ład dla Polski [rozmowa]
Rosnąca świadomość, że warunki życia na planecie stają się nie do zniesienia, tworzy pole do wielkiej zmiany (...)
We Can't Undo This
Robi się naprawdę gorąco
Dokąd płyną miliony ze spółek Skarbu Państwa?
Strzeżcie się, czarownice wracają
Politycy to gorszy sort ludzkości?
Jak wygrać z cyfrową oligarchią