opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Przyroda

Petycja do Prezydenta RP, Premiera i Prezesa PiS

04 marca 2017 min
(galeria fotografii)
Warszawa, dn. 28.02.2017r.

Adresat petycji:
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

W czyim interesie składana jest petycja:
Publicznym

Petycja o zmianę nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i przywrócenie realnej ochrony drzew

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego reprezentującego interes publiczny, apelujemy o wprowadzenie zmian w nowelizacji w ustawie o ochronie przyrody, która weszła w życie z 1 stycznia 2017r. Wnioskujemy o zmiany, które przywrócą ustawową ochronę drzew przed wycinką zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.
 

Uzasadnienie


Z dniem 1 stycznia 2017r. gminy całkowicie straciły kontrolę nad wycinką drzew na swoim terenie, oraz pozbawione zostały narzędzi prawnych do ich ochrony. Codziennie w przekazie masowym, jak i w licznych telefonach do urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, wpływają głosy bezradnych mieszkańców wobec masowej wycinki drzew, także tych cennych.
 

Szkodliwe zmiany, które wprowadziła zmiana ustawy o ochronie przyrody to m.in.:


- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3): zwiększenie obwodu drzew na które nie wymagane jest zezwolenie z 25 cm i 35 cm na wysokości 5 cm do 50 cm i 100 cm na wysokości 130 cm.

Zmiana ta powoduje, iż bez zezwolenia wycinane są duże, stare drzewa na terenach gmin, a dodatkowo wprowadzenie pomiaru obwodu na wysokości 130 cm nad ziemią uniemożliwia pomiar drzewa po wycince.

- zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 3a): całkowite zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew z terenów prywatnych, gdy drzewa są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Przepis ten budzi bardzo duże kontrowersje, gdyż już doprowadził do masowych wycinek. Niestety w Polsce nadal jest stosunkowo niska świadomość ekologiczna i wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że usługi ekosystemowe jakie świadczą nam drzewa są dobrem ogółu, a nie sprawą prywatną. Dodatkowo przepis prowadzi do nadużywania go przez osoby planujące sprzedaż działek deweloperom, które przed sprzedażą wycinają wszystkie drzewa, które stanowiłyby problem dla przyszłego właściciela. W praktyce trudno jest też udowodnić osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą na prywatnym terenie, że wycinka związana jest z ich działalnością gospodarczą, nawet gdy jest to dość ewidentne.

- zgodnie z art. 84. ust. 1: umożliwienie gminom rozszerzania katalogu kryteriów związanych z wycinką drzew, na które nie trzeba wnioskować o wycinkę;

Szkodliwość tego przepisu polega na tym, iż gminy mogą dowolnie kształtować politykę związaną z wycinką drzew i zgodnie z przepisami mają możliwość dowolnego zwiększania obwodu drzew, ich wieku, ale także celu usunięcia np. na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Już teraz są w Polsce gminy, które rozszerzyły katalog zwolnień z wnioskowania o wycinkę, tym samym pozbawiając całkowicie drzewa ich prawnej ochrony. Nie daje się natomiast gminom możliwości zaostrzenia kryteriów liberalizujących wycinki.

- zgodnie z art. 86. ust. 7: zniesione zostały opłaty za wycinkę drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 120 cm lub 80 cm, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze.

Z przepisu jasno wynika, iż jest on skierowany do podmiotów gospodarczych/ osób planujących zabudowę terenów nieużytkowanych.

Wnioskujemy o zmianę nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017r. poprzez usunięcie szkodliwych zapisów. Zwracamy się także z prośbą o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przy uchwalaniu kolejnej nowelizacji ustawy, uwzględniających zarówno przedstawicieli samorządu lokalnego jak i organizacji społecznych.

Liczymy na Pana zrozumienie i wsparcie ochrony polskiej przyrody i interesu zbiorowego Polaków.


Z poważaniem,
Kamila Musiatowicz,
Prezes Fundacji alter eko

Do apelu dołączają się:

 • Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
 • Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja
 • Antoni T. Dąbrowski, Prezes Związku Stowarzyszeń Praskich
 • Anna Dziadek, Prezes Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej
 • Paweł Głuszyński, Zero Waste Europe
 • Radosław Gawlik, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA
 • dr Lucyna Hałupka, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Elżbieta Krępic, Prezes Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów
 • dr Jarosław Krogulec, Kierownik d.s. ochrony przyrody, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Irena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”
 • Krzysztof Kujawa, osoba prywatna
 • prof. dr hab. Maciej Luniak , Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Przemysław Pasek, Prezes Fundacji Ja Wisła
 • Lech Mergler, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
 • Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji Ekorozwoju
 • Marek Sołtysiak, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. A. Czudka
 • dr Marzena Suchocka,  Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie
 • Ewa Sufin-Jacquemart, Prezes Fundacja Strefa Zieleni
 • Piotr Rymanowicz, Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Grzegorz Walkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Warszawa Obywatelska
 • Patryk Wydurski, Przewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń
 • Aleksandra Zienkiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew"

Do wiadomości:
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
Jarosław Kaczyński, Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość

tytul: Deklaracja programowa Zielone Osiedla 2017tytul: VII Recykling Rejs - czyli z Mazur do Warszawy kajakiemtytul: w tym tygodniu nowelizacja ustawy o wycince – każdy głos się przydatytul: Dzieci chcą iść na spacertytul: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)tytul: EkoWalentynki w Wysokiej k Wrocławiatytul: W *Pracowni miast* dyskutowali jak skuteczniej walczyć ze smogiem na Dolnym Śląskutytul: Dolnośląski Alarm Smogowy na spotkaniu w wielkopolskim Kępnie
view_list  inne artykuły z tematu Przyroda:
mh

Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 wystawców oraz 10 tys. zwiedzających. Głównym celem stawianym przez organizatorów tegorocznych targów było wyeliminowanie sprzedaży koni na rzeź, a co za tym idzie, odmienienie wizerunku imprezy. 

mh

Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

3 października przy drodze leśnej w miejscowości Surowica w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno) znaleziono martwą samicę wilka.

mh

Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

Czy rzeczywiście jest taki groźny?

mh

Topola Helena Drzewem Roku 2017

Zakończyła się 7. edycja konkursu Drzewo Roku.

mh

Drapieżnikom już dziękujemy

OTOP rozpoczyna realizację projektu „Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali Polski południowo-zachodniej”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.