opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Przyroda

Człowiek zawinił dziki zapłacą

30 września 2016 min
(galeria fotografii)

Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot ws. przyjęcia specustawy dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świń

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapisów specustawy dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w zakresie w którym dopuszcza ona nakaz sanitarnego odstrzału dziko żyjących zwierząt na terenach chronionych.

22 września 2016 r. Sejm i Senat RP przyjął drugą część rządowego projektu specustawy dotyczącej zwalczania skutków ASF. Obejmuje ona nowelizację sześciu innych obowiązujących ustaw. Oprócz szeregu pożytecznych zapisów dotyczących zwiększenia kontroli służb sanitarnych nad chowem i hodowlą trzody chlewnej, specustawa zagrozi chronionym gatunkom zwierząt oraz terenom cennym przyrodniczo. Choć pretekstem do jej wprowadzenia jest zatrzymanie wirusa ASF przenoszonego przez dziki, to specustawa wprowadza nakaz odstrzału wszystkich dziko żyjących zwierząt. Strzelać będzie można także na terenach chronionych.

Za odstrzały sanitarne dziko żyjących zwierząt na terenach chronionych odpowiedzialni będą myśliwi. Zagrożone są nie tylko obszary Natura 2000 i większość otulin parków narodowych na których działają koła łowieckie, ale też parki narodowe i rezerwaty przyrody. Wątpliwości w tym zakresie rozwiała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi – Ewa Lech, która podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rozwoju Wsi wskazała, że stwierdzenie na terenie parku narodowego upadku dzika zarażonego ASF będzie podstawą do zarządzenia odstrzału na tym terenie.

Nakazy odstrzału wydawać będą powiatowi lekarze weterynarii, a więc osoby bez odpowiednich kompetencji w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Odstrzały prowadzone będą bez konsultacji społecznych i nadzoru służb ochrony przyrody, a więc bez jakiejkolwiek oceny wpływu tego działania na cenne siedliska i gatunki.

Brak oceny oddziaływania na środowisko dla interwencyjnego odstrzału zwierząt jest naruszeniem prawa krajowego i międzynarodowego, które wymaga aby każde działanie lub przedsięwzięcie zostało ocenione pod kątem oddziaływania na przyrodę. Dodatkowo, prowadzenie odstrzałów na terenach Natura 2000 wymaga oceny wpływu tego działania na cele ochrony tych terenów.

Problem jest jednak dużo szerszy. Według doniesień naukowych oraz podstawowej wiedzy o ekologii populacyjnej. odstrzał nie tylko nie ograniczy rozprzestrzeniania ASF, ale wręcz będzie sprzyjał roznoszeniu się wirusa, a to dlatego, że zwolnione przez zabite dziki siedliska będą zajmować kolejne zwierzęta, także te ewentualnie zainfekowane ze wschodu Europy. Realizacja masowego odstrzału dzików przyniesie efekt odwrotny od oczekiwanego, tj. zwiększenie zasięgu występowania choroby, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla dzików, ale i hodowli trzody chlewnej.

"Dożyliśmy powrotu do głębokiej komuny Na mocy arbitralnej decyzji osób bez kompetencji przyrodniczych będzie można odstrzelić dowolną liczbę osobników dowolnych gatunków zwierząt w najcenniejszych terenach kraju, np. w Białowieskim Parku Narodowym. A to wszystko nie tylko nie zabezpieczy kraju przed ASF, ale jeszcze spotęguje zagrożenie tym wirusem. Gdzie tu sens i logika? " -mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż przyjęta przez Parlament ustawa nie może być nadrzędna wobec innych ustaw realizujących cel publiczny jakim jest ochrona przyrody.

Radosław Ślusarczyk

tytul: Świeć przykładem rusza w Polskętytul: WODNY PORZĄDEK W MIASTACHtytul: Co dalej po węglu brunatnymtytul: Ryby znikaja z Bałtyku.tytul: Kraków walczy o czyste powietrzetytul: Smog dotarł do mózgu – najnowsze badania naukowców z Lancastertytul: Ministerstwo okłamało rząd w sprawie Prawa łowieckiego?tytul: Wrocław 26-27 09.2016: Kongres Regionów
view_list  inne artykuły z tematu Przyroda:
mh

Nowy rozdział skaryszewskich Wstępów

Dobiegła końca kolejna edycja końskiego jarmarku Wstępy organizowana w Skaryszewie (k. Radomia). Dwudniowa impreza zgromadziła 295 koni różnych ras, 220 wystawców oraz 10 tys. zwiedzających. Głównym celem stawianym przez organizatorów tegorocznych targów było wyeliminowanie sprzedaży koni na rzeź, a co za tym idzie, odmienienie wizerunku imprezy. 

mh

Kolejny karpacki wilk zabity z myśliwskiej kuli

3 października przy drodze leśnej w miejscowości Surowica w Nadleśnictwie Rymanów (RDLP Krosno) znaleziono martwą samicę wilka.

mh

Cała prawda o barszczu Sosnowskiego.

Czy rzeczywiście jest taki groźny?

mh

Topola Helena Drzewem Roku 2017

Zakończyła się 7. edycja konkursu Drzewo Roku.

mh

Drapieżnikom już dziękujemy

OTOP rozpoczyna realizację projektu „Minimalizacja drapieżnictwa na wyspie w kopalni Wójcice – kluczowej kolonii lęgowej mew i rybitw w skali Polski południowo-zachodniej”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.