OZE

ABW o szpiegach w polskiej energetyce

03 maja 2015 min
(galeria fotografii)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała raport, w którym wskazuje na duże zainteresowanie zagranicznych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym.

Wśród działań, które w ubiegłym roku podjęła ABW w zakresie energetyki, wymienia się m.in. monitorowanie rynku energii odnawialnej oraz procesu ustawodawczego w zakresie OZE.

Wśród priorytetów, którym zajmowała się w ubiegłym roku ABW, wymienia się „sprawy godzące w bezpieczeństwo energetyczne kraju”. – Sektor energetyczny pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych segmentów bezpie­czeństwa ekonomicznego państwa. Z tego względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzi­nie gospodarki i zapobieganie im stanowi nie­zmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW – zapewnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

– W ubiegłym roku Kontrwywiad ABW iden­tyfikował stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycz­nym, w tym m.in. perspektywami jego dalsze­go rozwoju – czytamy w raporcie ABW.

Wśród działań w zakresie energetyki, które w 2014 r. podejmowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wymienia się m.in. monitorowanie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, a także rozpoznawanie ewentualnych niepra­widłowości związanych z rynkiem od­nawialnych źródeł energii oraz wpływu wdrożenia zaostrzonej polityki klimatycz­no-energetycznej na polski sektor energe­tyczny.

– W tym kontekście działania ABW obejmowały monitorowanie m.in. procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o od­nawialnych źródłach energii (OZE), prze­biegu procesów budowy instalacji OZE, w tym zwłaszcza farm wiatrowych pod kątem ewentualnych zachowań korup­cyjnyh osób odpowiedzialnych za po­dejmowanie decyzji administracyjnych, możliwości wyłudzania przez inwestorów środków finansowych z funduszy unij­nych oraz polskich programów przezna­czonych na rozwój tej branży – czytamy w raporcie ABW.

Jak wynika z raportu ABW, w ubiegłym roku w wyniku rozpoznania przedsięwzięć podej­mowanych na terytorium RP przez obce służ­by wywiadowcze wszczę­to 4 śledztwa w związku z uzasadnionym po­dejrzeniem popełnienia przestępstwa szpie­gostwa stypizowanego w art. 130 kk i 132 kk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła ogółem 5 postępowań przygoto­wawczych o tym charakterze.

Jedno z dochodzeń ABW było związane z pojawieniem się osoby biorącej udział w posiedzeniach sejmowej Komisji ds. energetyki, która miała szpiegować na rzecz rosyjskiego wywiadu. – W wyniku złożonych działań operacyjnych zrealizowanych w 2014 r. ABW ustaliła i zatrzy­mała pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP narodowości rosyjskiej (posiada on równocze­śnie obywatelstwo FR), który jest podejrzewa­ny o współpracę z wywiadem wojskowym Fede­racji Rosyjskiej ─ GRU – informuje w raporcie z działalności za 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Link do raportu z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 r. (link) 

źródło: http://gramwzielone.pl

PAP:

W 2014 r. ABW szczególnie interesowała się energetyką

W 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła 185 śledztw dotyczących spraw "godzących w podstawy ekonomiczne państwa". Jednym z najważniejszych monitorowanych przez ABW sektorów był sektor energetyczny. Informacje te znalazły się w raporcie dotyczącym działalności ABW w 2014 r.
W sumie - jak wynika z dokumentu - w ubiegłym roku Agencja prowadziła 336 śledztw, spośród których 150 zostało zakończonych. Prawie 2/3 z nich dotyczyło różnego rodzaju przestępczości ekonomicznej. ABW zabezpieczyła też mienie o wartości 114 mln zł.
Jednym z najważniejszych monitorowanych przez ABW sektorów był sektor energetyczny. Jak wskazano w raporcie, działania Agencji w tym zakresie obejmowały m.in.: monitorowanie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, identyfikowanie zagrożeń dla sektora paliwowego w Polsce, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń sektora gazowego, funkcjonowanie rynku energii oraz identyfikowanie i rozpoznawanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z procesami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź SA

tytul: Porozumienie ws. rezerwy stabilizacyjnej to sukcestytul: Polscy politycy: naznaczeni przez komunizm, niezdolni do zmiany?tytul: Polska importerem prądu. Pierwszy raz od 1989tytul: Zatrważające tajne dane z Kompanii Węglowejtytul: Szef Banku Światowego za eliminacją subsydiów dla paliw kopalnychtytul: Porzucone sieci widma łapią wszystko – ryby, ptaki, ssaki…tytul: Nowelizacja ustawy o OZE nie może być zamachem na energetykę obywatelskątytul: Wrocław: Apartamentowce na Stadionie Olimpijskim?
view_list  inne artykuły z tematu OZE:
mh

Morska energetyka wiatrowa - lider OZE1

Morska energetyka wiatrowa rozwija się bardziej dynamicznie niż jakakolwiek inna technologia produkcji energii elektrycznej na świecie2. 

mh

Na Dolnym Śląsku powstał trzeci samorządowy klaster energii

Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały dzisiaj Izerski Klaster Energii Odnawialnej. To trzecie takie przedsięwzięcie realizowane przez samorządy na Dolnym Śląsku.

mh

Umowa partnerska pomiędzy PGE Obrót a TÜV SÜD Polska

Jedna z najbardziej znanych marek na świecie wspiera PGE Obrót przy produktach o charakterze technicznym. Celem jest podnoszenie jakości obsługi PGE przy wykorzystaniu doświadczenia TÜV SÜD.

mh

Chiny zachorowały na OZE

W ostatnich latach Chiny postawiły na OZE. Podyktowane jest to tym, że OZE jest coraz tańsze.

mh

wyborcza.biz: Rząd stawia na węgiel, a Polacy na odnawialne źródła energii

Od 1 września Warszawa daje 15 tys. zł na budowę minielektrowni słonecznych, a RWE chce ich zakup rozkładać na raty. - Polacy chcą zielonej energii - wynika z sondażu CBOS.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.