tytul: Urząd Regulacji Energetyki krytykuje projekt ustawy o OZE i broni prosumentówtytul: Rośnie znaczenie morskiego portu w Gdańskutytul: Tusk: Jeszcze Polska nie zginęła, póki Wy jesteście i póki jest polski węgieltytul: Sprawozdanie z debaty: Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskimtytul: Prezes PAA Janusz Włodarski: Polska chce atomu nawet za cenę drugiej Fukushimytytul: Seminarium Akademii Offshore: Oceny oddziaływania na środowisko, projektów morskich farm wiatrowych - doświadczenia brytyjskietytul: Uwagi Koalicji do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 12.11.2013r.tytul: M. Klimczak, BOŚ: energia z mikroinstalacji tańsza niż z dużych farm wiatrowych
min
wiadomości

panel dyskusyjny: Fundusze Dla Zielonej Gospodarki

Czas: 10 grudnia (wtorek), godz. 16.00-18.30. Miejsce: Uniwersytet Opolski, Opole, ul. Katowicka 89b. Sala im. Józefa Kokota (sala nr 20), parter Collegium Civitas Organizator: Opolska Krytyka Polityczna, Partia Zieloni i Stowarzyszenie Ekologiczne (...)
opublkowano 05 grudnia 2013

Opolska Krytyka Polityczna, Partia Zieloni i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
zapraszają na panel dyskusyjny:

FUNDUSZE DLA ZIELONEJ GOSPODARKI

 • „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskim”
 • „Odnawialne źródła energii w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 w województwie opolskim”

Fundusze na Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w latach 2014-20 będą należały do ostatnich tak hojnych unijnych środków. We wszystkich RPO jest przewidziana oś priorytetowa 4 – „Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie”, która nawiązuje do wytycznych KE stanowiących, że „Celem głównym OP 4. jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej. Realizacja Osi Priorytetowej dotyczyć będzie między innymi rozwoju odnawialnych źródeł energii, eliminacji niskiej emisji na terenach zurbanizowanych, w tym modernizacji floty transportu publicznego, termomodernizacji obiektów mieszkaniowych.”

Prelegent: Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: http://www.ieo.pl/

Na początku spotkania przewidziane jest wprowadzające wystąpienie prelegenta, po czym nastąpią pytania i dyskusja.
Po spotkaniu poczęstunek.

Czas: 10 grudnia (wtorek), godz. 16.00-18.30.

Miejsce: Uniwersytet Opolski, Opole, ul. Katowicka 89b. Sala im. Józefa Kokota (sala nr 20), parter Collegium Civitas

Moderacja: Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA


Problemy i pytania, które mogą być poruszone na spotkaniu:

 • Fundusze na oś 4 na lata 2014-2020
 • Problem ustawy o promocji OZE
 • W jakim stopniu fundusze te przyczynią się do budowy nowej, odnawialnej i oszczędnej energetyki?
 • W jakim stopniu fundusze przyczynią się do tworzenia zielonych miejsc pracy, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w regionie ?
 • Jakie duże środki, i na jakie cele, przeznaczone są na efektywność energetyczną?
 • Jakie jest wsparcie, i na jakie cele, dla OZE?
 • Jaki kierunek rozwoju energetyki na Opolszczyźnie jest najbardziej korzystny?

Zgłoszenia:
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,
Hanna Schudy, email: hanaschudy@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 • mh

  Energooszczędny dom dla każdego[]

  Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość podczas Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 2013 w Warszawie 23 listopada.
  godz. 13.00.

 
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.